Traumer i Praksis

      for professionelle, der arbejder med mennesker

Basiskursus i traumeforståelse for dig, der møder traumatiserede mennesker i dit arbejde med patienter og
klienter

Traumer aktiverer først og fremmest de instinktive lag i nervesystemet og viser sig ved et højt alarmberedskab i kroppen, forstyrret søvn og belastende erindringer og tanker, mens følelserne er præget af hjælpeløshed, angst og vrede. Dette skaber en stærk og mærkbar resonans hos de professionelle, der møder traumatiserede mennesker i deres arbejde.

Målet med vores basiskursus er at styrke dine kompetencer i at være nærværende
uden selv at blive overvældet i dine professionelle møder.

Forudsætningen for at arbejde konstruktivt med mennesker, der er traumatiserede, er: 

   ·         at vi kan genkende almindelige tegn på traumatisering
   ·         at vi er i stand til at regulere vores egen arousal og emotionelle tilstand
                     i mødet med mennesker, der er præget af traumatiske oplevelser


Vores 1 dages basiskursus handler om at opbygge disse kompetencer,
så du kan se dine klienter på en ny måde i forhold til deres traumer og møde dem konstruktivt, når de overvældes eller lukker ned

Kurset er praktisk orienteret og sigter på at opbygge konkrete færdigheder ud fra en velfunderet viden omkring, hvad der sker i nervesystemet, når mennesker traumatiseres, hvordan traumetilstande kommer til udtryk i kroppen og viser sig autonomt og følelsesmæssigt. Vi arbejder med:

   Arousalopmærksomhed

   ·         lær at tracke arousal hos dig selv og de mennesker, du arbejder med

   ·         lær at genkende skiftende arousaltilstande hos dig selv og dem, du arbejder med

   Regulering af nervesystemet

   ·         lær at styrke din egen regulering gennem opmærksomhed på kropssansning,
                     kropslige øvelser og  viden om autonom regulering

Viden og færdigheder fra kurset er lige anvendelige for dig som professionelt menneske som for de mennesker, du arbejder med. Dagen veksler mellem undervisning i traumeteori, øvelser, afprøvning og refleksion omkring egne erfaringer, samt eksempler og cases

Praktisk info:
Datoer:     København:    

         Århus:       12.11.2019      

Tid:                    10 -16  inklusiv frokostpause                    
Pris:                   kr. 1.500,- 
Antal:        
Tilmelding:       Praktisk information og tilmelding for kurser
                          i København på traumeterapi@gmail.com & i Aarhus på lisbeth@sundhedscentrum.com
                          Send en mail med navn, uddannelse, arbejdsfelt og telefonnummer, så modtager du en
                          bekræftelse med nærmere information
Undervisere:

Lisbeth Ingvartsen Roberts, fysioterapeut, SE traumeterapeut og kraniosakralterapeut.

Christian Hedeskov, SE traumeterapeut, neuroaffektiv psykoterapeut og fysioterapeut

Underviserne har begge i en årrække assisteret ved traumeterapeut-uddannelsen i Danmark og Tyskland, og anvender SE i den kliniske dagligdag som terapeuter.