Traumer i Praksis
for professionelle, der arbejder med mennesker

3 dages kursus i traumeforståelse for dig, der møder traumatiserede mennesker i dit arbejde med patienter og klienter i social- og sundhedssektoren

Traumer aktiverer først og fremmest de instinktive lag i nervesystemet og viser sig ved et højt alarmberedskab i kroppen, forstyrret søvn og belastende erindringer og tanker, mens følelserne er præget af hjælpeløshed, angst og vrede. Dette skaber en stærk og mærkbar resonans hos de professionelle, der møder traumatiserede mennesker i deres arbejde.

På dette kursus får du indsigt og redskaber til at se dine klienter på en ny måde i forhold til deres traumer og møde dem konstruktivt, når de overvældes eller lukker ned i krop og psyke

Vi vil gerne sprede budskabet om, at chok og traumer ikke behøver at påvirke os gennem hele livet, samt at det aldrig er for sent at bearbejde den påvirkning, som traumer har på nervesystemet. At være personale i forskellige brancher, hvor empati og indlevelsesevne er en del af hverdagen, kalder desuden på forebyggelse af udbrændthed og sekundær traumatisering .

 

Dette lærer du på vores kursus:

·         Hvad karakteriserer et traume, og hvordan genkender vi traumetilstande

·         Kroppens instinktive reaktioner kamp-flugt-frys-kollaps og dissociation

·         Kropssansninger, og deres betydning i traumearbejdet

·         Det autonome nervesystem og dets regulering, hos dig selv og hos dine klienter

·         Redskaber til stabilisering af nervesystemet og praktiske øvelser

·         Psykisk førstehjælp ved akutte chok og traumer

 

Vores undervisning tager afsæt i erfaring gennem mange års behandling af traumatiserede. Vi er begge uddannede fysioterapeuter med overbygning i SE -traumeterapi, en metode til nænsom behandling af traumer, som er udviklet af Peter A Levine, USA. Dette kombinerer vi med viden fra neurofysiologisk forskning udviklet af Stephen Porges, USA. I vores arbejde er vi endvidere inspireret af neuroaffektiv psykoterapi og kropslige tilgange som Kraniosacral Terapi, SOMA og Integral Somatic Psychotherapy

Vi har begge en lang klinisk erfaring med undervisning og behandling i sundhedssystemet. Dagene veksler mellem undervisning i traumeteori, øvelser, afprøvning og refleksion omkring egne erfaringer, samt eksempler og cases

Praktisk info:
Datoer:     København: Datoer følger senere
         Århus:    Datoer følger senere    
Tid:                   3 dage fra 9 -16 med 1 times frokostpause
Pris:                   kr. 4.800,-
Antal:        2 undervisere, max. 18 deltagere  
Tilmelding:       Praktisk information og tilmelding for kurser
                          i København på traumeterapi@gmail.com & i Aarhus på lisbeth@sundhedscentrum.com
                          Send en mail med navn, uddannelse, arbejdsfelt og telefonnummer, så modtager du en                                        bekræftelse med nærmere information
Undervisere:

Lisbeth Ingvartsen Roberts, fysioterapeut, SE traumeterapeut og kraniosakralterapeut.

Christian Hedeskov, SE traumeterapeut, neuroaffektiv psykoterapeut og fysioterapeut

Underviserne har begge i en årrække assisteret ved traumeterapeut-uddannelsen i Danmark og Tyskland, og anvender SE i den kliniske dagligdag som terapeuter.