Traumer i Praksis

Et samarbejde mellem Christian Hedeskov & Lisbeth Ingvartsen Roberts. Vi forener vores mangeårige erfaringer og praksis i forhold til at arbejde kropsorienteret og ressourcefokuseret med traumer, stress, udbrændthed og sekundær traumatiseringTraumer i praksis er et samarbejde mellem 

Christian Hedeskov og Lisbeth Ingvartsen Roberts


Vi laver kurser og træning for professionelle, der arbejder med mennesker i sundhedsvæsenet og i den sociale sektor - Kurser om traumer i praksis.

Vi underviser i, hvordan man i praksis møder og arbejder med traumatiserede mennesker og nænsomt understøtter deres regulering og udvikling gennem kropsligt funderede interventioner og nærvær.

Vi underviser også i forebyggelse af udbrændthed og sekundær traumatisering - hvordan man drager omsorg for sig selv og hinanden som medarbejdere i fag, der bygger på empati og kontakt med menneskers lidelser

Vi har erfaring med undervisning af personale i klinikker, virksomheder og institutioner.